ability ne demek?

ability ne demek? ability ne anlama geliyor, ability türkçesi nedir, ability diğer anlamları nedir, ability nasıl okunuyor, ability cümle içinde kullanılışı, ability video örneği…

ability ne demek

ability ne anlama geliyor?

Okunuşu: ıbîlıti
İngilizce anlamı: the quality or state of being able -- competence in doing something : SKILL
Türkçe anlamı: hüner, kabiliyet, yetenek, beceri
Eş anlamlıları: capability, capableness, capacity, competence, competency, faculty

ability ingilizce cümle içinde kullanımı

 • Which gives me the unique ability to help you out.
  Bu da bana, size yardım edebilmem için nadir bir yetenek veriyor.
 • I hear you have an amazing ability.
  Duyduğuma göre hayretler uyandıran bir yeteneğin varmış.
 • I have a lot of natural athletic ability.
  Bir sürü doğal atletik yeteneğim var.
 • A teachers ability is a belief that he can change people.
  Bir öğretmenin yeteneği, insanları değiştirebilme inancı kadardır.

ability kelimesi geçen videolar

ability to work ne demek

ability to work ne anlama geliyor?

Türkçe anlamı: çalışabilme

ability to work ingilizce cümle içinde kullanımı

 • Of more importance is your ability to work in groups.
  Daha da önemli olan, kalabalıkla çalışabilme becerindir.
 • It 's easy to teach when there 's natural ability to work with.
  Duyduğuma göre hayretler uyandıran bir yeteneğin varmış.
 • We chose a handful of them you to try and poke holes in the Program to test your resolve, your ability to work together.
  Listeden bir avuç dolusu kişiyi seçtik Sizi programdaki açıkları kullanıp birlikte çalışarak sorun çözme kabiliyetinizi test etmekti.
 • Because he was framed and he doesn 't trust our ability to work through it.
  Çünkü ona komplo kuruldu ve bizim bunu ortaya çıkarabileceğimize güvenmiyor.

ability to work kelimesi geçen videolar

natural ability ne demek

natural ability ne anlama geliyor?

Türkçe anlamı: doğal yetenek

natural ability ingilizce cümle içinde kullanımı

 • Yes, the natural ability to lead.
  Evet, liderlik doğal yeteneği demek.
 • One might say you have a natural ability.
  Doğal bir yeteneğe sahip olduğunuz söylenebilir.
 • But he said what he lacked in natural ability he made up for in discipline.
  Doğal yetenek eksiğini, disiplinle kapattığını söyledi.
 • Natural ability pulls you through to a certain level, but if I 'm in a race and it comes down to a tight battle, and I lose the race basically through fitness or something, you know, I 'd be devastated with myself.
  Doğal yetenek sizi belirli bir seviyeye çeker Ancak yarışırken mücadele sıkılaşır ve ben yetesiz kondisyon yada başka bir sebepten kaybedersem kendimi yiyip bitiririm.

natural ability kelimesi geçen videolar

lack of ability ne demek?

lack of ability ne anlama geliyor?

Türkçe anlamı: Yeterli olmama hali, yetersizlik

lack of ability ingilizce cümle içinde kullanımı

 • Lack of ability is not the problem here.
  Burada sorun yapamamam değil.
 • Who do you blame for your lack of ability?
  Onu neden yeteneksizlikle suçluyorsun?
 • Therein lies my lack of ability to alert you and your captain to the real threat of someone like Bele.
  yeteneğimin eksikliği burada yatıyor.
 • The results of the exam were very competitive, and just because an applicant was not selected is no indication of lack of ability.
  Sınav sonuçları oldukça çekişmeliydi ve bir adayın seçilmemiş olması yetenek eksikliğinin bir göstergesi değildir.

lack of ability kelimesi geçen videolar